Zapisz się do projektu

Szanowni Państwo przedmiotowa ankieta ma na celu zebranie informacji niezbędnych do uruchomienia sprawnej i efektywnej współpracy w ramach Partnerstwa Projektowego.

Uprzejmie prosimy o udzielenie rzeczowych odpowiedzi na poszczególne pytania. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że informacje zgromadzone z przedmiotowej ankiety zostaną wykorzystane jedynie w wymienionym powyżej celu, a wszelkie zgromadzone dane będą traktowane jako poufne niedostępne dla osób i podmiotów trzecich.

Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i wypełnienie ankiety.

Koordynator Partnerstwa Projektowego

Metryczka:

Status organizacji:

Informacje ogólne

Jakim obszarem współpracy w ramach Partnerstwa Projektowego są Państwo zainteresowani?

Prosimy wymienić przykładowe projekty/pomysły/inicjatywy istotne dla Państwa organizacji, które mogłyby być zrealizowane w ramach Partnerstwa Projektowego?

Informacje ogólne

Informacje ogólne