Szkolenia dla Szkół


10 NAJSKUTECZNIEJSZYCH STRATEGII NAUCZANIA ORAZ UCZENIA SIĘ

Profesor John Hattie przeanalizował wyniki wszystkich badań naukowych, dotyczących czynników wpływających na osiągane przez uczniów sukcesy, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Na podstawie tej analizy wyszczególnił takie oddziaływania pedagogiczne, które przynoszą najlepsze efekty. Colin Rose opracował metody, które pozwalają realizować strategie, wyróżnione przez Hattie’go.

MÓZG LUBI SUKCES

Szkolenie ma na celu prezentacje głównych nurtów rozwoju współczesnej dydaktyki w oparciu o dane z zakresu neurologii i psychologii, obrazując autorskie opracowanie kompendium wiedzy obszaru neurodydaktyki.

ABC PEDAGOGIKI TWÓRCZOŚCI

Uczestnicy szkolenia w jego toku będą poszukiwać odpowiedzi na pytania: Jak wdrażać w racę dydaktyczno-wychowawczą założenia pedagogiki twórczości oraz jakie to ma znaczenie dla współczesnych uczniów? Z jakich metod korzystać w pracy z uczniami i dlaczego dobór technik jest istotny dla osiągania celów edukacyjnych?

JAK EFEKTYWNIE WPROWADZIĆ UCZNIÓW W PROCES UCZENIA SIĘ

Pragnąc budować jak najlepszy poziom kształcenia, należy zwrócić szczególną uwagę na zaspokojenie potrzeb dzisiejszego. W ostatnich latach polscy nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych skarżą się na zwiększający się problem nadpobudliwości psychoruchowej ich podopiecznych, jednakże okazuje się, że dziecięca potrzeba ruchu oraz dynamiki zmian jest niezwykle często pomijana.

POSZUKIWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ JAKO KLUCZ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO

Każdego dnia życie stawia nam nowe zadania do wykonania. W dzisiejszej rzeczywistości borykamy się z trudnością wzrostu presji osiągania pozytywnych wyników. Kluczem do poradzenia sobie z tą i innymi trudnościami edukacyjnymi jest rozwój ustawiczny człowieka.

JAK WYGRAĆ GRYWALIZACJĘ

Cel szkolenia:
Poznanie metod i narzędzi pozwalających implementować elementy grywalizacji do pracy z uczniami na różnych etapach
edukacyjnych.
Kurs składa się z części:
– Teoretycznej
– Praktycznej

POZYTYWNA KOMUNIKACJA W SZKOLE

„Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata” powiedział Ludwig Wittgestein. W świecie nauczycieli język i posługiwanie się nim jest kluczową umiejętnością, do której należy przyłożyć dużo uwagi.

WYŻSZY STOPIEŃ PREZENTACJI POWERPOINT I PREZI

Cel szkolenia: Poznanie metod projektowania i narzędzi prowadzących do skuteczniejszych i bardziej atrakcyjnych prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programów PowerPoint i Prezi.

SZLAKIEM ŻYRAF DLA POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY Z UCZNIAMI

W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany model komunikacji zwanej porozumienie bez przemocy (NVC – Nonviolent Comunnication) autorstwa Marshalla Rosenberga. Przedstawiana koncepcja będzie omówiona w kontekście kształtowania postaw i umiejętności społecznych u uczniów, takich jak: empatia, asertywność oraz szacunek i akceptacja.