Kurs dla nauczycieli

Kurs składa się z 7 filmów wideo oraz dwóch podręczników. Dodatkowo, w skład kursu wchodzi także 25 szablonów, które można kopiować i wykorzystać bądź potraktować jako źródło inspiracji do tworzenia własnych wersji.


Pierwsza część cyklu zawiera Wprowadzenie oraz moduł poświęcony budowaniu motywacji oraz optymalnego mentalnego nastawienia w klasie. Techniki motywacyjne uzyskały w badaniach bardzo wysoką skuteczność*. Dzięki informacjom z materiału wideo oraz z podręcznika dowiesz się m.in.

 • co oznacza w psychologii stan przepływu i jak go uzyskać w klasie
 • dlaczego nauczenie uczniów samodzielnego oceniania własnej pracy jest najskuteczniejszą ze wszystkich zbadanych strategii
 • jak motywować uczniów (i ułatwić sobie pracę) wykorzystując graficzne wizualizacje informacji
 • jakie pytania zadać uczniowi, który napotkał problem, aby budować jego motywację a nie bezradność
 • dlaczego Osobista Księga Rekordów jest efektywnym narzędziem motywacji
 • jak właściwie formułować ocenę zwrotną
 • dlaczego słowo „jeszcze” ma olbrzymią moc
 • kiedy chwalenie może być niebezpieczne
 • jak zdobyć uwagę uczniów i utrzymać ich koncentrację

* szczegóły omówiono w sekcji Wprowadzenie

W towarzyszącym płycie DVD podręczniku znajdziesz dodatkowo szczegółową listę wszystkich 65 technik podzielonych wg. stopnia trudności, oraz instrukcje przeprowadzania ich w klasie.

W nagraniu omówiono drugi etap cyklu MASTER – Aktywne Przyswajanie Faktów. Przestawiono na niej prawie 30 technik i strategii uczenia, które pozwalają uwzględnić na lekcji wszystkie modalności oraz rodzaje inteligencji wielorakich. Dobrano je tak, aby zaktywizować wszystkich uczniów i ułatwić pracę nauczycielowi. Dzięki materiałowi znajdującemu się na płycie dowiesz się m.in. jak:

 • tworzyć i korzystać z najlepszych organizatorów wizualnych
 • używać dodatkowych technik pracy z mapami myśli, aby zaktywizować wszystkie trzy kanały uczenia się oraz zwielokrotnić poziom zapamiętania
 • korzystać z technik uczenia przez ruch nawet w małych pomieszczeniach
 • pomóc uczniom robić inteligentne notatki, gotowe do szybkich powtórek
 • korzystać ze strategii uczenia się w grupie rówieśniczej (m.in. procedury kuli śnieżnej)
 • korzystać z techniki puzzli w parach aby uczyć pracy zespołowej i technik efektywnego uczenia się JEDNOCZEŚNIE

To nagranie poświęcono kolejnemu etapowi cyklu MASTER- Teraz Pamięć/Tryb zapamiętywania. Choć warunkiem trwałego zapamiętania materiału jest poprawne przejście wcześniejszych etapów, istnieje kilka „osobnych” technik i strategii, które zwiększają poziom zapamiętania nawet o 400%! Ich skuteczność nie opiera się na zwiększeniu ilości czasu poświęconego na naukę, lecz bardziej inteligentnym jego wykorzystaniu. W materiale wideo:

 • znajdziesz informacje na temat najskuteczniejszych mnemotechnik (m.in. akronimów) i strategii pamięciowych (np. koncert, flesz mapy)
 • poznasz podstawowe zasady rządzące zapamiętywaniem, w tym wyniki badań prowadzonych m.in. na Uniwersytetach w Teksasie
 • poznasz potężną strategię „powtórek rozrzuconych w czasie”
 • zyskasz kilka praktycznych pomysłów na zaktywizowanie uczniów w zakresie odpowiedzialności za własne uczenie i zapamiętanie

W tej części omówiono szósty etap cyklu MASTER – Refleksje.

Strategia uczenia numer 1 na liście prof. John’a Hattie to „umiejętność dokonywania rzetelnej samooceny” przez ucznia. Jak kształcić tę umiejętność? Jak budować zdolność ucznia do refleksji, jego inteligencję emocjonalną, zdolność do samoregulacji i samoświadomości? Istnieje kilka technik
i narzędzi, które mogą przydać się na tym etapie, m.in.

 • ankieta zachęcająca do dokonania samooceny umiejętności składowych efektywnego uczenia się (np. wytrwałości, planowania, współpracy, itd.)
 • dzienniczek uczenia się (nie mylić z dzienniczkiem ucznia!)
 • modelowanie postawy Uczenia się przez całe życie własnym (nauczyciela) przykładem

Ta część wideo kursu omawia trzeci etap cyklu MASTER – Szukanie znaczenia.

Gdy już uczniowie zapamiętali podstawowe informacje, czas pomóc im „przetworzyć” je w taki sposób, aby nadali im własny, osobisty sens. Istnieje szereg technik i strategii, które pomogą im zrobić to efektywnie, a Nauczycielowi oszczędzą sporo czasu i wysiłku. W materiale wideo dowiesz się m.in.

 • jak korzystać z 8 pytań matury międzynarodowej na niemal każdej lekcji
 • jak pomóc uczniom korzystać z umiejętności i wiedzy „pomiędzy” przedmiotami (interdyscyplinarnie)
 • czym naprawdę są Inteligencje Wielorakie i jak korzystać z tej teorii planując lekcje
 • co to jest grupowa technika PUZZLI i jak korzystać z niej, aby projektować wciągające debaty i dyskusje
 • jak używać strategii uczenia się w grupach aby uczyć pisania dobrych wypracowań i zwiększać poziom motywacji uczniów

Czas na piąty etap cyklu MASTER- Egzaminowanie siebie.

Etap ten opiera się na prostej obserwacji: więcej wysiłku wymaga zadanie pytania, niż udzielenie na nie odpowiedzi! Dlatego zanim nasi uczniowie trafią na egzamin czy sprawdzian, powinni umieć samodzielnie przetestować swoją wiedzę i odnaleźć ewentualne luki do uzupełnienia. Istnieje szereg technik i strategii, które rozwijają samoświadomość oraz umiejętności uczniów w tym zakresie.

W materiale wideo:

 • dowiesz się, jak wykorzystać uczenie w grupie by uczyć dawania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • zyskasz praktyczne pomysły na trenowanie umiejętności oceniania przez uczniów własnej pracy oraz prac kolegów i koleżanek
 • dowiesz się, jaką skuteczność ma ocenianie sumujące oraz kształtujące
 • poznasz procedurę Gibbsa, dzięki której średnia ocen w klasie wzrosnąć może o 30%
 • zyskasz praktyczne pomysły na ciekawe i zabawne gry powtórzeniowe

Zamów Podręcznik / Kurs w szkole