5 korzyści płynących z używania technologii podczas lekcji

Technologia jest obecnie ważnym elementem życia uczniów. Nauczyciele mogą wykorzystać ten fakt dla celów edukacyjnych. Oczywiście, telefony komórkowe mogą rozpraszać uwagę, ale uwzględnienie internetu, tablic interaktywnych, platform edukacyjnych, programów interaktywnych oraz urządzeń mobilnych w programie nauczania niesie wiele korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Oto kilka z nich:
szkoła-edukacja-samsung-tablet-nauka-uczelnie-cyfrowa-klasa-6

Technologia:

 1. Zachęca do indywidualnej nauki i samodoskonalenia
  Nikt nie przyswaja wiedzy w ten sam sposób czy w tym samym tempie, ale technologia pozwala nauczycielom tworzyć bardziej spersonalizowane warunki do przekazywania wiedzy. Przykładowo, uczniowie z problemami w nauce mogą otrzymać dostęp do nagrań wideo oraz dodatkowych materiałów, na zapoznanie których mogą poświęcić więcej czasu. Uczniowie mogą uczyć się we własnym tempie – powtarzają trudne zagadnienia lub przechodzą dalej, kiedy już opanowali dany temat. Co więcej, korzystając z internetu, uczniowie mają dostęp do szerokiego zakresu źródeł przydatnych do zdobywania informacji.
 2. Ułatwia współpracę uczniów
  Wielu nauczycieli zauważa, że technologia ułatwia współpracę wśród uczniów. Pracując
  w małych grupach podczas projektów opartych na technologii, uczniowie dobrze radzący sobie
  z obsługą komputera chętnie pomagają tym, którzy mają z tym problemy. Korzystanie
  z technologii skutkuje wzajemnym uczeniem się, wsparciem i współpracą wśród uczniów,
  a wiemy, że edukacja rówieśnicza jest jedną z najbardziej efektywnych strategii nauczania
  i uczenia się.
 3. Sprawia, że uczniowie stają się bardziej aktywni
  W przeciwieństwie do zajęć prowadzonych metodą wykładu, podczas których uczeń pozostaje bierny, zajęcia z wykorzystaniem z komputera wspierają samodzielne uczenie się
  i sprawiają, że uczeń staje się aktywnym uczestnikiem w procesie zdobywania wiedzy. Interaktywne plany lekcji pomagają wzbogacić nużące przedmioty, takie jak matematyka,
  o wiele ciekawych, zajmujących i edukacyjnych ćwiczeń dla uczniów.
 4. Przygotowuje uczniów do dorosłego życia
  Kształcenie uczniów od wczesnych lat pod względem używania technologii do uczenia się, wyszukiwania informacji, współpracowania i rozwiązywania problemów lepiej przygotuje ich do podjęcia pracy, w której technologia jest bardzo istotnym elementem.
 5. Oszczędność czasu dla nauczycieli
  Używanie platform edukacyjnych czy tablic interaktywnych oraz duży zasób pomocy naukowych, planów lekcji oraz źródeł internetowych może pomóc zaoszczędzić czas zarówno w tworzeniu jak
  i realizowaniu planu nauczania. Pozwala to nauczycielom na poświęcenie większej uwagi uczniom
  z problemami w nauce, a to z kolei daje pewność, że cała klasa jest lepiej przygotowana.

sony_ut5565.JPG
Nie chodzi o to, by technologia była najważniejsza podczas Twoich lekcji, a o to, by stała się ich istotnym, współgrającym elementem. Nie ma nic złego w wykładach czy pisaniu wypracowań, lecz połączenie ich z technologią i niektórymi nowszymi strategiami znacznie zwiększa zaangażowanie uczniów, podnosi wyniki nauczania i sprawia, że uczeń staje się bardziej niezależny.

Materiały na początek

Jeśli planujesz wykorzystywać więcej technologii na swoich lekcjach, możesz skorzystać z poniższych źródeł:

 1. Tablice interaktywne oraz interaktywne programy dotyczące nauk ścisłych (w tym matematyki):
  www.multitablica.pl
 2. Platforma edukacyjna (Virtual Learning environment) stworzona przez i dla nauczycieli odnosząca sukcesy na całym świecie http://itslearningpoland.publishpath.com/ Jest ona szczególnie pomocna, jeśli chcemy zaoszczędzić czas i stworzyć warunki do współpracy wśród uczniów.