Kapitalne Gimnazjum w Gminie Bemowo

 

 

 

Cele projektu

  • Poprawa wyników kształcenia 450 uczniów z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Warszawie poprzez realizację zajęć dodatkowych do końca XI 2014 r.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności 45 uczestników projektu z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Warszawie poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i językowych do końca IV 2014 r.
  • Wzrost zdolności 120 uczestników projektu z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Warszawie do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych poprzez wsparcie doradcy zawodowego do końca XI 2014.