Formularz rejestracyjny

Konferencja EDU COMPASS – Akademia Cyfrowej Szkoły jest organizowana przez Fundację Instytut Nowoczesnej Edukacji przy współpracy z Firmą Multitablica Sp. z o. o.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Dane, zamieszczone w formularzu, są danymi poufnymi. Nie będą one wykorzystywane w celach komercyjnych.
Służyć mają Wyłącznie celom informacyjno- rejestracyjnym odnośnie konferencji EDU COMPASS.