Wizualizacja

Kiedyś uczyłem dużą grupę pracowników linii lotniczych. Test dotyczący środków bezpieczeństwa musiało przejść 100% uczestników szkolenia. Jednak 18% z nich nie udało się zaliczyć. A ponieważ wyszkolenie pracownika wymaga dużych nakładów pieniężnych, linie lotnicze poprosiły mnie o pomoc wuzyskaniu 100 % zdawalności testów. Zrobiliśmy więc typowe szkolenie i wycieczkę po prawdziwym samolocie, gdzie znajdował się sprzęt bezpieczeństwa, którego obsługi mieli nauczyć się uczestnicy.

Emirates Cover

Następnie dodaliśmy jedną dodatkową lekcję. Kursanci usiedli i poprosiłem ich, by zamknęli oczy. Potem poprowadziłem ich krok po kroku w wirtualną podróż przez systemy bezpieczeństwa. Podążali nią wewnątrz własnych umysłów. Wskaźnik zdawalności testu wzrósł do 99%. Dlaczego osiągnięto taki sukces? Ponieważ nasza pamięć wizualna jest bardzo silna. Po prostu spróbujcie zamknąć oczy i zróbcie wirtualną wycieczkę po własnej kuchni i zobaczcie, jak wiele szczegółów można zapamiętać. Przecieżnikt nigdy wcześniej nie prosił Was, abyście to wszystko zapamiętali. Tej samej metody można użyć w klasie. Pod koniec lekcji, poproś uczniów aby stworzyli wspólnie Mapę Myśli. Przykład Mapy Myśli lub Mapy Pamięci pokazany jest na rysunku.

tworzenie-map-mysli

Gdy zadanie zostanie wykonane poproś klasę, aby zamknęła oczy a następnie zabierz ją na wirtualną wycieczkę po Mapie Pamięci. Będzie ona silnie utrwalała ich pamięć. Istnieje gotowe bezpłatne oprogramowanie Mind Map Maker w projekcie Eduscience. Więcej w tym temacie znajdziecie Państwo w moim darmowym wideo z serii filmów treningowych.

Serdecznie Zapraszam!

Efektywne cele uczenia się

Jest mało prawdopodobne, byś trafił w cel, którego nie widzisz. Z tego względu efektywne lekcje powinny mieć jasne cele i ich planowanie powinno się zaczynać właśnie od tych celów. Najlepsza kolejność planowania lekcji to zdefiniowanie celów i poruszanie się od tego momentu wstecz.

Czytaj dalej