Projekt EduCompass

Edu Compass- wojewódzkie projekty

technologie-prznoooooyjazne-nauczycielom-768x543Założeniami ogólnopolskiego projektu Edu Compass jest wsparcie polskiej edukacji w nowoczesny sprzęt interaktywny, najnowsze technologie, autorskie szkolenia oraz warsztaty w myśl wielorakich inteligencji.
Projekt ten zakłada wykorzystanie w procesach nauczania i uczenia metody, które mają zapewnić rozwój wszystkich 8 inteligencji,
Skutkować to ma największą skuteczność kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Praca metodą projektu daje możliwość osiągania sukcesów życiowych, potwierdzoną badaniami na….
Uczniowie stawiani są przed zadaniami zbliżonymi do tych, z którymi mogą spotkać się w rzeczywistości lub takie, które wymagają podobnego rodzaju działań i aktywności. Towarzyszyć będzie temu gruntowne przygotowanie nauczycieli do korzystania z TIK zgodnie z najwyższymi standardami, ponadto zaproponowane zostaną materiały dydaktyczne oraz scenariusze lekcji komplementarne z tworzonymi programami i możliwe do zastosowania powszechnie.

Zapisz swoja szkołę do projektu: